6303552943 ECEIC :: 2019Reach Us

Address

Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya,
Sri Jayendra Saraswathi Street,
Enathur, Kanchipuram,
Tamil Nadu, India - 631 561.

Phone: +91 6303552943

Email:iceceic2019@kanchiuniv.ac.in